• 2.Medzinárodný festival vín 2013, október 2013    
Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 16 z celkového počtu 79.