• G.Kocak v Mlyne 108, november 2013    
Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 9 z celkového počtu 79.