• G.Kocak,Culinarium, december 2013    
Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 8 z celkového počtu 79.