• Gurmán fest, Bratislava, jún 2013    
Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 19 z celkového počtu 79.