• Návšteva Hirtzbergera, marec 2009    
Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 68 z celkového počtu 79.