• Návšteva Pragera, marec 2009    
Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 67 z celkového počtu 79.