• Návšteva vinárov, B.Ott, M.Nigl, F.X.Pichler, Pichler-Krutzler, Prager, L.Alzinger, Knoll , jún 2009    
Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 62 z celkového počtu 79.