• Velich, Falstaff-vinár roka, august 2012    
Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 27 z celkového počtu 79.