• Vertikálna degustácia Bernhard Ott: video rešpekt k prírode, november 2013    
Predchádzajúca Nasledujúca Aktualita č. 13 z celkového počtu 79.