Gerhard Pittnauer

Neuseedler see

 

 Vinárstvo Gerharda Pittnauera postavilo novú vínnu pivnicu v roku 2001 uprostred vinohradu Altenberg. Týmto bol naplnený ich sen, keď teraz majú dostatok priestoru a adekvátnej technológie pre produkciu najlepšej kvality vín. Ich neustála snaha po kvalite priniesla Pittnauerovcom neprestajne sa rozrastajúcu skupinu loajálnych fanúšikov a tiež mnoho národných a medzinárodných ocenení. Gerhard Pittnauer vie obzvlášť citlivo a ušlachtilo pracovať s dvomi ťažkými odrodami Pinot Noir a Saint Laurent, ktoré sú každoročne považované za najlepších reprezentantov týchto odrôd krajín. 90 % z 18 hektárov vinohradov je vysadených modrými odrodami viniča. Vinohrady sú orientované južne a ich pôvodné zloženie je prevažne piesčitohlinité so štrkovitými komponentami. Saint Laurent dominuje v sortimente, nasledujú Zweigelt, Blaufrankisch a Pinot Noir. Biele odrody viniča sú Chardonnay. Jeho najdôležitejšie vinohrady sú Altenberg, Schmalgrunt, Baumgarten, S alzberg a Ungeberg.

Od roku 2006 vinárstvo konvertovalo na biodynamický spôsob vinohradníctva a úplne upustilo od používania kultivovaných kvasiniek a enzýmov. Taktiež znížilo vplyv nových dubových sudov. Rozhodnutia vo vinohrade a v procese vinifikácie nie sú vykonávané na základe laboratórnych analýz, ale skôr zmyslovým vnímaním a intuíciou. Výsledkom sú vitálne vína s potenciálom zrenia, ktoré vykazujú regionálny charakter a jedinečný podpis.